HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP SMS VÀO INFUSIONSOFT

October 03, 2018

Infusionsoft cung cấp “HTTP Post” để tích hợp vào các ứng dụng thứ 3, do đó chúng ta có thể sử dụng “HTTP Post” trong Infusionsoft để kết nối với SpeedSMS API để tự động gửi tin nhắn tới khách hàng.

Việc thiết lập HTTP Post trong Infusionsoft khá đơn giản, bạn chỉ cần tới màn hình tạo chiến dịch (Campaign builder) sau đó tạo một Sequence hoặc mở một Sequence đã có sẵn và kéo thả HTTP Post ở phần quy trình (Process) bên thanh menu bên trái.

Sau đó bạn Double Click vào HTTP POST vừa được kéo vào để tiến hành cấu hình.

Tiếp theo bạn nhập POST URL như sau: https://api.speedsms.vn/index.php/sms/send?access-token=your access token

Để lấy “access token” cho tài khoản của bạn vui lòng đăng nhập vào website của SpeedSMS: https://connect.speedsms.vn

Sau đó bạn vào menu “Settings” -> “Profile”

Bạn copy chuỗi ở ô: “API Access token” và thay vào url ở trên, cuối cùng bạn sẽ có một POST URL bên dưới:

Tiếp theo bạn thêm các tham số như hình trên trong đó:

  • to: tham số chứa số điện thoại của khách hàng nhận tin nhắn, bạn có thể set giá trị là: ~Contact.Phone1~ để lấy số điện thoại từ contact mà bạn đã thêm vào Infusionsoft. Bạn lưu ý số điện thoại phải đúng định dạng số di động, ví dụ: 09xxx, 08xxx, hoặc 849xxx, 848xxxx.
  • content: là nội dung tin nhắn bạn gửi tới khách hàng
  • sender: là tên thương hiệu (ví dụ: SPEEDSMS) tên này sẽ được hiển thị ở phần người gửi khi khách hàng nhận được sms. Trong trường hợp bạn chưa đăng ký tên thương hiệu với SpeedSMS thì sẽ hiển thị số điện thoại ở phần người gửi.

Sau khi đã thiết lập xong các tham số, bạn click vào nút: “Ready” ở góc trên bên phải màn hình để hoàn tất cấu hình.

Trong quá trình thiết lập nếu có lỗi phát sinh bạn vui lòng liên hệ với SpeedSMS để được trợ giúp:

Hotline: 0906232799

Email: [email protected]

Skype: duongdx87

Xin cảm ơn!