CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 • Mục đích và phạm vi thu thập

  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website  https://speedsms.vn/ bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà SpeedSMS cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để SpeedSMS liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

  Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu, hộp thư điện tử của mình (nếu có). Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho SpeedSMS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 • Phạm vi sử dụng thông tin

  Cung cấp các dịch vụ đến các khách hàng.

  Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi giữa khách hàng và SpeedSMS.

  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

  Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong trường hợp đặc biệt.

  Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch ngoài SpeedSMS.

  Trong trường hợp có yêu cầu có pháp luật: SpeedSMS có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin

  cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan

  Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra,

  không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 • Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của SpeedSMS.

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

  Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Chúng tôi truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho Chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  Tên thương nhân/ tổ chức: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MPOWER VIỆT NAM

  Địa chỉ: Số 6, Ngõ 196/8/11 Đường Cầu Giấy, Tổ 31, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

  Điện thoại: 84.979.051.021               

  Mã số thuế: 0107386356

  Email:  [email protected]

 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu diemvn.com thực hiện việc này.

  Khách hàng có quyền gửi khiếu nại tới SpeedSMS. Khi tiếp nhận những phản hồi này, SpeedSMS sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ SpeedSMS sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

  Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MPOWER VIỆT NAM

  Địa chỉ: Số 6, Ngõ 196/8/11 Đường Cầu Giấy, Tổ 31, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

  Điện thoại: 84.979.051.021               

  Email:  [email protected] 

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của khách hàng, Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết. Trả lời cho khách hàng về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

  Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  Thông tin cá nhân của khách hàng được SpeedSMS cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của SpeedSMS. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý cảu khách hàng đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân khách hàng, SpeedSMS sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

  Ban quản lý SpeedSMS yêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: (họ và tên, địa chỉ liên lạc, email,…) Và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý SpeedSMS không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.