Các cá nhân, tổ chức cam kết không được sử dụng dịch vụ để gửi, lan truyền các nội dung sau:

 • Quảng cáo, niêm yết hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ (USD, EUR,…)
  Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
 • Quảng cáo có tính chất kích thích bạo lực, kinh dị; dùng từ ngữ không lành mạnh hoặc các slogan gây phản cảm.
 • Quảng cáo với mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.
 • Quảng cáo có sử dụng cụm từ “Hoa Kỳ” hoặc quảng cáo có dùng hình ảnh những cá nhân có tư tưởng chống cộng sản.
 • Dùng hình ảnh người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.
 • Quảng cáo có hình bản đồ nước Việt Nam nhưng không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 • Quảng cáo không đúng chất lượng hàng hóa dịch vụ; không đúng địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
 • Dùng danh nghĩa, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo mà không được sự chấp thuận của tổ chức, cá nhân đó;
 • Quảng cáo thuốc chưa được cấp đăng ký hoặc hết hạn đăng ký, đã loại ra khỏi danh mục thuốc cho phép sử dụng; thuốc đã được đăng ký nhưng đình chỉ lưu hành; các thiết bị dụng cụ y tế chưa được phép sử dụng, dịch vụ y tế chưa được phép thực hiện tại Việt Nam.

Trong trường hợp vi phạm các điều trên, các cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

SpeedSMS không cung cấp data khách hàng và cam kết không sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu khách hàng của bạn cho các bên thứ 3.