Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

1. Cài đặt app cho HĐH Android

Để cài đặt app trên HĐH Android, bạn cần phải có một máy điện thoại smartphone chạy Android phiên bản từ 8.0 trở lên.

Sau đó bạn download ứng dụng SMS Gateway và cài đặt trên máy điện thoại Android tại địa chỉ: Download app

 Bạn vui lòng xem video hướng dẫn cài đặt và sử dụng bên dưới:

 

Hướng dẫn tích hợp API

2. Cài đặt cho hệ điều hành Windows

Để cài đặt trên HĐH windows bạn có thể cài đặt ứng dụng trên windows 7 hoặc 10, bạn vui lòng download file cài đặt tại đây: Download app

Bạn vui lòng xem video hướng dẫn cài đặt và sử dụng bên dưới:

Hướng dẫn gửi tin nhắn hình ảnh MMS