Yêu cầu API key demo

Nhằm hỗ trợ các bạn trong quá trình phát triển tích hợp SMS API vào website hoặc ứng dụng của các bạn, SpeedSMS cung cấp demo API key cho bạn để bạn test tính năng gửi tin nhắn, mỗi API key demo cho phép bạn gửi 20 sms miễn phí. Bạn vui lòng gửi các thông tin liệt kê bên dưới vào địa chỉ email: [email protected] cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiền hành review và gửi lại phản hồi cho bạn sớm.

Các thông tin bao gồm:

Tên của bạn
Số điện thoại liên hệ
Email
Địa chỉ trang web cần tích hợp SMS API, hoặc app
Bạn tích hợp SMS API nhằm mục đích gì?

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hy vọng có cơ hội hợp tác với các bạn.