2 Ways SMS

Home » 2 Ways SMS

Gửi SMS từ chính số điện thoại của bạn

Sử dụng chính số điện thoại do bạn đăng ký với nhà mạng để gửi sms. Do đó làm tăng mức độ nhận diện thương hiệu của bạn.

Nhận tin nhắn phản hồi

Khách hàng khi nhận được tin nhắn có thể phản hồi (reply) lại hoặc khách hàng có thể chủ động gửi tin nhắn phản hồi tới chính số điện thoại mà bạn đã đăng ký. Do đó làm tăng tính tương tác với khách hàng

Delivery Status Report

Xem trạng thái tin nhắn đã được gửi tới máy điện thoại của khách hàng thành công hay chưa

Tích hợp API

Bạn có thể tích hợp API vào website/applications của bạn để có thể tự động hóa việc gửi và nhận tin nhắn.

Chi phí hợp lý

Bạn tự chi trả cước phí tin nhắn với nhà mạng, SpeedSMS chỉ thu phí sử dụng dịch vụ theo dạng thuê bao hàng tháng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm

Hotline: 0979051021

Email: info@speedsms.vn

nhắn tin qua mạng, quảng cáo sms, sms quảng cáo, quảng cáo tin nhắn, tin nhắn quảng cáo, phần mềm nhắn tin sms, phần mềm tin nhắn, phần mềm gửi tin nhắn sms, dịch vụ nhắn tin quảng cáo, lập trình gửi sms, api gửi sms, api gửi tin nhắn, tích hợp gửi tin nhắn, tích hợp gửi sms, tin nhắn thương hiệu, sms brandname, dịch vụ tin nhắn thương hiêu, tin nhắn brandname, sms marketing, dịch vụ sms marketing, sms thương hiệu